Banka müşterilerine müjdeli haber!

Bankalar, içlerinde hesap işletim ücreti, havale ücreti, kredi kartları için yıllık aidat bedelinin de bulunduğu toplamda 20 adet ürün ve hizmetin dışında kalan hizmetler için ücret talep edemeyecek.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) “Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliği” Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle birlikte bankalar, tüketici kredisi veren finansal kurumlar ve kart çıkaran kuruluşlar tarafından tüketicilere sunulan ürün veya hizmetlere ilişkin olarak faiz veya kar payı dışında alınacak her türlü ücret, komisyon ve masraf türleri ile bunlara ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Kuruluşlar tarafından ücretlendirilebilecek ürün veya hizmetler 20 kalem olarak belirlenirken, bu işlemlerin finansal niteliklerine göre ayrımı, Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği ve Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliği tarafından BDDK’nın uygun görüşü alınarak yapılacak.

Belirlenen ürünlerin içinde yer almayan, yeni bir ürün veya hizmet grubunun belirlenmesi veya yeni bir ücret kaleminin oluşturulabilmesi için ilgili kurum tarafından BDDK’dan izin alınması gerekecek. BDDK, gerekli gördüğü durumlarda 20 kalemi kapsayan listeyi değiştirebilecek.

ONAY GEREKLİ OLACAK

Bir yıl içerisinde ücretlerde, Türkiye İstatistik Kurumunca bir önceki yıl sonu itibariyle açıklanan yıllık tüketici fiyatları endeksi artış oranının 1,2 katı ve üzerinde artış yapılabilmesi için tüketicilerden onay alınması, bunun altında artış olabilecek değişikliklerin ise tüketiciye en az 30 gün önce yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı yoluyla veya kaydı tutulan telefon vasıtasıyla bildirilmesi zorunlu hale gelecek.

Bildirimden sonra tüketicilerin, kendilerine bildirim yapıldığı tarihten itibaren 15 gün sonrasına kadar ürünün veya hizmetin kullanımından vazgeçme hakları olacak.

Bu hakkın kullanılması halinde uygulanacak ücret artışının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ilave ücret alınamayacak.

TÜKETİCİ VE KONUT KREDİLERİ

Tüketicilerden kredi kullanmaları durumunda, kredi ihtiyacının karşılanmasına imkan sağlayan sistemin işletilmesi ve operasyonel süreçlerin yönetilmesi sebebiyle alınan tahsis ücreti dışında, istihbarat ücreti, kredi işlem fişi ücreti, ödeme planı değiştirme ücreti, değişken taksitli ödeme planı ücreti gibi her ne ad altında olursa olsun başka bir ücret alınamayacak.

Kredi tahsis ücreti, kullandırılan kredi anaparasının binde 5’ini geçemeyecek. BDDK, gerekli gördüğü hallerde bu sınırı yükseltmeye ve indirmeye yetkili olacak.

İpotek ve ekspertiz işlemlerinde yalnızca 3. kişilere ödenen ücretler alınabilecek.

Konut kredisi sözleşmelerinde faiz oranı veya kar payının sabit olarak belirlenmesi halinde, krediyi veren kurum nezdinde sözleşmede yer verilmek suretiyle, bir veya birden fazla taksit ödemesinin vadesinden önce yapılması ile kredinin faiz oranı veya kar payında tüketici lehine mutabık kalınarak değişiklik yapılması hallerinde, ilgili kanunda yer alan erken ödeme tazminatı haricinde hiçbir ücret alınamayacak. Tahsil edilebilecek erken ödeme tazminatı ise yapılacak faiz veya kar payı indirimi tutarını geçemeyecek.

Kredili mevduat hesaplarından kullandırılan krediler ile kredi kartlarından yapılan taksitli nakit avans işlemleri için ücret alınamayacak.

BANKA VE KREDİ KARTI ÜCRETLERİ

Kart çıkaran kurumlar, yıllık aidat ücreti ve benzeri isim altında ücret tahsil etmedikleri bir kredi kartı türü sunmak zorunda kalacak.

Tüketiciler tarafından yapılan ücretsiz kredi kartı başvurularının kurulumlarca reddedilmesi durumunda, bu başvuruya istinaden yıllık üyelik ücreti olan kredi kartı verilemeyecek.

Tüketicilerin kartı iptal talepleri, ilgili kredi kartıyla ilişkilendirilen herhangi bir borç bakiyesi bulunduğu gerekçe gösterilerek reddedilemeyecek. Bu şekilde iptal edilen kartlardan borç geri ödeme dönemlerinde yıllık üyelik ücreti alınamayacak. Sanal kredi kartlarından da yıllık üyelik ücreti alınamayacak.

Aralıksız, en az 180 gün süreyle hareket görmeyen kredi kartları hareketsiz sayılacak ve bu kartlara hareketsiz kaldığı sürece yıllık üyelik ücreti yansıtılamayacak.

Hareketsiz kartlarda tahsil edilemeyen kredi kartı yıllık üyelik ücretleri, tahakkuk tarihinden itibaren en fazla son 12 aylık dönem için sonradan tahsil edilmek üzere bekletilebilecek. Bu dönem zarfında yıllık üyelik ücretlerinin tahsili için icra takibi yapılamayacak.

PARA TRANSFERLERİ

Tüketicinin hesabının bulunduğu kuruluşun işlem alanlarından herhangi birini kullanmak suretiyle kendi hesabına para yatırması ile hesabın bulunduğu şubeden tüketici adına 3. kişilerin para yatırması işlemlerinden ücret alınamayacak.

Düzenli veya rutin işlem saatleri dışında yapılan para transferleri, banka ve kredi kartı veya ön ödemeli kartlardan yapılan para transfer işlemleri ile özel nitelikli işlemlerin ücretleri, tüketici ile banka arasında düzenlenen sözleşme ile belirlenecek.

MEVDUAT VE KATILIM FONU İŞLEMLERİ

Hesap işletim ücreti, tüketicinin hesap sayısına bağlı olmaksızın müşteri bazında ilgili kuruluşun belirlediği dönemlerde tahakkuk ve tahsil edilebilecek. Hesabın yıl içerisinde kapatılması halinde, hesabın açık olduğu döneme tekabül eden ücret alınabilecek. Hesap açma ve kapama işlemleri ile hesap cüzdanı yazdırma işlemlerinden herhangi bir ücret alınamayacak.

Kesintisiz olarak, en az 180 gün süreyle hiçbir hesabı hareket görmeyen finansal tüketicilerden bu süre zarfında hesap işletim ücreti alınamayacak.

ATM KULLANIMI VE KİRALIK KASA HİZMETİ

Tüketicinin hesabının bulunduğu kuruma ait ATM’lerden kendi hesabı için para yatırma, bakiye sorgulama ve ilgili kuruluş tarafından belirlenen limit dahilinde yapılan para çekme işlemlerinden ücret talep edilemeyecek.

Başka kurum ATM’si vasıtası ile gerçekleştirilen işlemlerden alınabilecek ücret, diğer kuruluşa işlem karşılığı ödenen tutar dikkate alınarak tüketici ile ilgili kuruluş arasında düzenlenen sözleşme çerçevesinde belirlenecek veya işlem anında tüketicinin onayı alınarak tahsil edilebilecek.

Konuya Yorum Yaz


5 + 5 =


Toggle This
  • Menü

  • Hakkımızda

    Kredibasvurusu.net Tüm bankaların online kredi başvurusu, kredi karti başvurusu, hesap başvurusu sayfalarını tek bir yerde toplayıp size vakit kazandıran aynı zamanda size en güncel kampanyalar ve haberleri de bir arada bulunduran web sitesidir.

    Tüm sorularınız ve reklam alanlarıyla ilgili bilgi için iletişim sayfasındaki formu doldurarak bize ulaşabilirsiniz.
  • Güncel